top of page
גואש ומכחול

חפצי אומנות

פטיפון

רדיו וכלי נגינה

דלת

דלתות

תולעת

טיפול בתולעים

שידה

רהיטים עתיקים וישנים

פסנתר

פסנתרים

מברשת

שיקום ושימור מבנים

פסל של איש

תיקון ושיפוץ פסלים

כיסא

תיקון קש וינאי

מכונת תפירה

שיפוץ מכונות תפירה

שעון

חידוש שעונים עתיקים

bottom of page