top of page
חפצי אומנות
חפצי אומנות
רהיטים עתיקים וישנים
רהיטים עתיקים וישנים
תיקון קש וינאי
תיקון קש וינאי
רדיו וכלי נגינה
רדיו וכלי נגינה
פסנתרים
פסנתרים
שיפוץ מכונות תפירה
שיפוץ מכונות תפירה
שיקום ושימור מבנים
שיקום ושימור מבנים
חידוש שעונים עתיקים
חידוש שעונים עתיקים
טיפול בתולעים
טיפול בתולעים
תיקון ושיפוץ פסלים
תיקון ושיפוץ פסלים

שיפוץ מכונות תפירה

שיפוץ מכונות תפירה עתיקות זאת אומנות מורכבת. כל מכונת תפירה שמגיעה לסדנא מקבלת טיפול מסור בדגש על שימור על המראה המקורי שלה. כל החלקים המקוריים העץ, הברזל וכו׳ נשמרים במצבם המקורי. אם חסרים חלקים: אני משלים אותם ע"י סוגי עץ או רכיבים מהתקופה המקורית שבה יוצרה המכונה מבלי לפגוע במקור

מכונת תפירה זינגר

מכונת תפירה

אחרי

מכונת תפירה

לפני

כפתור שחזור 1.gif

מכונת תפירה זינגר, מסוף המאה ה-19

מכונת תפירה זינגר

אחרי

מכונת תפירה זינגר, מסוף המאה ה-19

לפני

כפתור שחזור 1.gif
bottom of page